Kund:

LOT studio, Saudi Arabien

Slutkund:

Chunk Bakery & Café, Saudi Arabien

Tjänster utförda:

skripttypografi för byår, bokstavsillustration, lettering, grafisk design, typografi illustration

Användning:

förpackningar, skyltning, menyer, sociala medier

Bokstavsillustration för Chunk Bakery & Café

Bokstavsillustration för Chunk Bakery & Café

Kund:

LOT studio, Saudi Arabien

Slutkund:

Chunk Bakery & Café, Saudi Arabien

Tjänster utförda:

skripttypografi för byår, bokstavsillustration, lettering, grafisk design, typografi illustration

Användning:

förpackningar, skyltning, menyer, sociala medier

Utmaning

Nada AlArjani, CO Founder & Account Manager på LOT studio, kontaktade mig angående deras behov av assistans för att skapa en bokstavsillustration. Till deras kund Chunk Bakery & Café behövde de en skriptbaserad variant av ordet ’Social’ utan kontrast (monoline). LOT studio hade redan testat ett stort antal fonter utan att hitta något med en hundraprocentig matchning – vilket betydde att det var ett perfekt uppdrag för handritad typografi.

Lösning

Mitt arbete startade med ett stort antal skisser med papper och penna, baserat på den på förhand bestämda bokstavsmanéret. En del av de bästa tumnagelsskisserna förfinades, scannades in och vektoriserades. Efter några revisioner utifrån feedback från LOT studio landade vi en avslappnat och kurvigt ordmärke med ett okomplicerat och på sätt och vis opolerat utseende – det ser lite ut att ha blivit ritat spontant, och det andas mänsklighet. Tunna bokstäver är generellt mer elegant, precis som ökat mellanrum mellan bokstäverna också upplevs mer elegant. I det här fallet så passar också den luftiga sättningen Chunks huvudlogotyp. Luftigheten hos Social ihop med den låga x-höjden på bokstäverna gör att ordet fyller ut horisontellt bra – vilket gör att hierarkin mellan ordet och huvudlogotypen Chunk blir balanserad (Social syns men konkurrerar inte visuellt med huvudlogotypen). 

Sketches for LOT Studio. Sketches for LOT Studio. Final lettering for LOT Studio. Final lettering for LOT Studio (with Chunk logo).

We love the final version, and we also look forward to collaborating further in the future!”

Nada AlArjani,
CO Founder & Account Manager at LOT studio

Packaging for LOT Studio.
Packaging for LOT Studio.
Menus for LOT Studio.
Packaging for LOT Studio.
Tablets for LOT Studio.
Napkins for LOT Studio.

Friends

Packaging photography by Ali Almatruk. Illustration and overall design direction: LOT studio.

Visa mer från portföljen