Final symbol for Perstorp 140 years anniversary.

Kund:

Perstorp AB, Sweden

Tjänster utförda:

jubileumssymbol för kemiföretag, symboldesign, animering, jubileumslogotyp, varumärkesbyggande, grafisk design, art direction

Användning:

hemsida, nyhetsbrev, bakgrunder till Microsoft Teams

Jubileumssymbol och animering för Perstorp

Jubileumssymbol och animering för Perstorp

Kund:

Perstorp AB, Sweden

Tjänster utförda:

jubileumssymbol för kemiföretag, symboldesign, animering, jubileumslogotyp, varumärkesbyggande, grafisk design, art direction

Användning:

hemsida, nyhetsbrev, bakgrunder till Microsoft Teams

Utmaning

Frida Lannerheim, VP Corporate Communication Programs på Perstorp AB, var i behov av ett grafiskt tema/koncept/symbol för att uppmärksamma företagets 140 års jubileum. De var på jakt efter ett framåtblickande tema – för att på nåt sätt visualisera Perstorps kontinuerliga arbete för en ljusare morgondag: ”140 years of thinking about tomorrow”. Första användningstillfället för konceptet kommer att vara på deras All Employee Meeting där de kommer att dra igång firandet – och till det tillfället ville Perstorp även ha en animerad verison av konceptet. Utöver det så behövde de också ett antal bakgrunder till Microsoft Teams med jubileumskonceptet integrerat.  

Lösning

Efter en massa skissande, inspirationsletande och research landade jag i en illustrationsbaserad design. En design som lyfter fram viktiga innovationer som Perstorp skapat (som t ex produkter som gör kylskåp mer energieffektiva) men också framtida målsättningar för företaget (som en mer hållbar europeisk kemiindustri). Jubileumssymbolen ska signalera en stolthet över vad de har åstadkommit – men samtidigt sätta likvärdig fokus på innovation och morgondagen. Perstorp har fyra huvudfärgpaletter – så jag beslutade mig för att ta fram symbolen för alla dessa färger, så att jubileumssymbolen blir lätt att använda och applicerad på varumärkesbilder oavsett färg. Inom projekt gjordes också en enklare animering av symbolen för användning på Perstorps interna stormöte. 

Thank you very much Björn! This is everything we wanted. You have managed to catch what we needed really well – great work! And the symbol is perfect and looks very good animated as well!”

Frida Lannerheim,
VP Corporate Communications at Perstorp

Sketches for Perstorp 140 years anniversary. Digital drafts for Perstorp 140 years anniversary symbol.

Top. Sketches and digital drafts for the Perstorp 140 years symbol.

Tack så mycket Björn! Det här är precis vad vi behöver. Du har lyckats fån precis det vi efterfrågade väldigt väl – bra jobbat! Och symbolen är perfekt och fungerar väldigt väl i animerad form också!”

Frida Lannerheim,
VP Corporate Communications på Perstorp AB

Final symbols for Perstorp 140 years anniversary.
Final symbol for Perstorp 140 years anniversary.
Visa mer från portföljen