Kund:

Penman AB, Sverige

Tjänster utförda:

art direction för företag inom kurslitteratur, bokstavsillustration, lettering, grafisk design, layout

Användning:

broschyr

Design av broschyrmall för Penman

Design av broschyrmall för Penman

Kund:

Penman AB, Sverige

Tjänster utförda:

art direction för företag inom kurslitteratur, bokstavsillustration, lettering, grafisk design, layout

Användning:

broschyr

Utmaning

Rolf Johannesson, grundare av Penman, kontaktade mig då företaget var i behov av att uppdatera det visuella uttrycket hos deras broschyrer. Penman fokuserar på att sälja utbildningsmaterial för skolor – från förskola till och med högstadiet. Den tidigare broschyrdesignen hade under årens lopp tappat både den struktur och visuella slagkraft som behövdes för att tilltala Penmans kunder. Den primära målgruppen är lärare. 

Lösning

Jag började med att analysera konkurrenter och hur marknadsföringsmaterial inom den här branschen normalt sett ser ut. Jag brainstormade och funderade mycket kring Penmans tagline/slogan ’Kreativa läromedel’. Och efter inspirationssamlande via olika källor landade jag i ett koncept baserat på lärande, glädje och kreativitet. Omslagsdesignen bygger på att en elev interagerar med Penmans tagline (vilken i sin illustrerades lekfullt). Med respekt för lärarna och deras vardag av konstant tidspress utformades produktsidorna med väl genomtänkt struktur för att göra det lätt att hitta och navigera i broschyrerna. 

Jag skapade också ett antal samtida illustrationer i syfte att användas för ännu enklare navigering och pedagogik. Den övergripande designen återetablerar Penman som en kvalitetsleverantör av pedagogiskt utbildningsmaterial. Samarbetet med Penman pågår fortfarande sedan 2017.  

Mind map for PenmanFinal headline for PenmanIllustrations for Penman

Jag är väldigt positiv till Björns arbete! Jag gillar hur han tänker nytt och hur detta är applicerat i den nya uppdaterade designen. Det visuella känns modernt, fräscht och skapat med stor respekt för målgruppen. Tack så mycket Björn!”

Rolf Johannessen,
Grundare av Penman AB

Brochure cover design for Penman
Brochure spread design for Penman
Visa mer från portföljen