Kund:

Perstorp AB, Sverige

Tjänster utförda:

art direction, grafisk design, bildretuschering, bildbehandling, layout

Användning:

broschyr, sociala medier

Designmall till rapport för Perstorp AB

Designmall till rapport för Perstorp AB

Kund:

Perstorp AB, Sverige

Tjänster utförda:

art direction, grafisk design, bildretuschering, bildbehandling, layout

Användning:

broschyr, sociala medier

Utmaning

Skapa en broschyrmall till Perstorps Market Sentiment Reports. Designen ska följa Perstorps visuella riktlinjer och engagera målgruppen. Broschyren distribueras till Perstorps kunder via deras hemsida och sociala medier. 

Lösning

En bra broschyrlayout, i mitt tyckte, har en väl avvägd balans mellan mall och visuell frihet – designen ska kännas strukturerad men samtidigt ha tillräckligt med flexibilitet för att göra innehållet varierat och engagerande. I det här fallet var innehållet tydligt indelat i olika sektioner – vilket gjorde dispositionen enkel. Efter dispositionen så blev nästa steg att skapa kontrastrika och fängslande sektioner. Mycket av innehållet består av grafer och annan sorts data – så mycket kraft lades på att göra dessa så tillgängliga och tydliga som möjligt, och samtidigt se visuellt attraktiva ut. 

Stora bilder och mycket vit utrymme används för att skapa en kontrast till de mer datadrivna ytorna. Även citat inkorporerades i designen för att ge vissa specifika uppslag mer visuell styrka och kontrast.  Utöver själva mallen, så har Anders, uppdragsgivaren på Perstorp, och jag också designat en sex-sju rapporter baserat på mallen – och samarbetet fortsätter. 

Mind map for PerstorpBrochure cover for Perstorp

Brochure cover for Perstorp

Brochure cover for Perstorp

Brochure cover for PerstorpBrochure cover for Perstorp

Björn är en väldigt värdeskapande affärspartner. Han har en fantastisk förmåga att både visualisera konceptuella idéer och samtidigt vara omsorgsfull med detaljarbetet. Hans trevliga personlighet, i kombination med att han aldrig missar en deadline, gör att det alltid är ett nöje att samarbeta tillsammans med honom!”

Anders Nyberg,
Vice President Market Intelligence på Perstorp Group

Visa mer från portföljen